Αγγ. Σικελιανού 15, ΤΚ 15451 N. Ψυχικό, ΑΘΗΝΑ
+30 2106729207 | +30 6948 784838

Βιογραφικό Καθ. Χάρη Πολίτη, Δικηγόρου ΑΠ, ΣτΕ

Αρχική

O καθηγητής Χάρης T. Πολίτης:
 
Σπούδασε στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Μονάχου και Φραγκφούρτης.
 
Δικηγόρος ΑΠ, ΣτΕ, δρ. Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α., Επισκέπτης Καθηγητής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Μεταπτυχιακού-Διδακτορικού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Νομικός Σύμβουλος Ηθικής, Δεοντολογίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΚΕΕΛΠΝΟ-ΕΟΔΥ.
 
Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων. Πρόεδρος της Ελληνικής Ιατρονομικής Εταιρείας (ίδρ. 1988). Διευθυντής Περιοδικού Επιθεώρηση Ιατρικού Δικαίου (ΕΙΔ), (2009-2016).

Διατέλεσε εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Μόνιμη Επιτροπή Ευρωπαίων Γιατρών (CPME) (1995-2009) και στην UEMS (2009). Μέλος της Τριμελούς Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Ακαδημίας Αθηνών (1991-2001). Μέλος της Εθνικής Επιτροπής AIDS (1990-1992).

Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας (2008-2011), (Ιδρυτικό Μέλος και Γενικός Γραμματέας από 1987-1991) (Ιδρυτής: Σπύρος Δοξιάδης).

Κατά καιρούς, μέλος επιτροπών Υπουργείου Υγείας. Μέλος της Επιτροπής της ΕΕΔΑ για HIV/AIDS και ανθρώπινα δικαιώματα (2009) ως εκπρόσωπος του ΚΕΕΛΠΝΟ και Υπουργείου Υγείας. Μέλος Επιτροπής για σύνταξη νέου Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας. Εισηγητής πρώτου βασικού σχεδίου (1990-1991). Συντάκτης, και σε συνεργασία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ΜΚΟ, του συστήματος τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων οροθετικών και ασθενών με HIV/AIDS (1999-2000).

Κατά καιρούς εκπρόσωπος Ελλάδας σε Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασίας, Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγου Λοιμώξεων (CDCD).

Έφερε το 1988 την έννοια των προσωπικών δεδομένων στη χώρα μας.

Πρωτοπόρος σε ζητήματα Ιατρικού Δικαίου και ιατρικής ευθύνης από το 1985 και μετά στη χώρα μας.

Έργο:
1.600 δημοσιευμένες σελίδες πρωτότυπου επιστημονικού έργου, βιβλία και επιστημονικά περιοδικά.
2.600 σελίδες κωδικοποίησης νομοθεσίας:
Δημόσια Υγεία:  
AIDS και Ανθρώπινα Δικαιώματα (1995, 2001),  Ασφάλεια Αίματος (2002), Υγειονομικές Διατάξεις (1.300 σελ., 2003), Ασφάλειας και Υγιεινής στα Δημόσια Έργα.
Ιατρικό Δίκαιο:
Ιατρικό Δίκαιο (1999), Ιατρικοί Σύλλογοι – Ιατρική Δεοντολογία (2002, 15 εκδ.). Νομοθεσία Ιατρικών Συλλόγων (περί τις 8 εκδόσεις), Ερμηνεία Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας Ν. 3418/2005 (2006), για πρώτη φορά στη χώρα μας, Νομοθεσία Ιατρικών Ειδικοτήτων (2007) κλπ.

Χάρης T. Πολίτης Δικηγόρος ΑΠ, ΣτΕ