Χάρης T. Πολίτης Δικηγόρος ΑΠ, ΣτΕ

Loading

+30 6948 784838 chpolitis@gmail.com
Greek English

Διεθνής Εκπροσώπηση

Συμβολή εκ μέρους Ελλάδας (ΚΕΕΛΠΝΟ-Υπουργείο Υγείας) σε "ECDC Technical Report. A comprehensive approach to HIV/STI prevention in the context of sexual health in the EU/EEA", Stockholm, Dec. 2013 (Legislative Aspects).

Συμβολή εκ μέρους Ελλάδας (ΚΕΕΛΠΝΟ-Υπουργείο Υγείας) σε "ECDC SPECIAL REPORT. Background and methods. Monitoring implementation of the Dublin Declaration on Partnership to Fight HIV/AIDS in Europe and Central Asia: 2012 progress report", Stockholm, May 2013.

Εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Μόνιμη Επιτροπή Ευρωπαίων Γιατρών (Comité Permanent des Médecins Européens), με τον Π.Ι.Σ. (1995-2009).

Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην UEMS με τον Π.Ι.Σ. (2009).

Εκπρόσωπος της Ελλάδας στη CONFERENCE INTERNATIONAL EDU TRAVAIL, 98eSESSION, INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION, (ΚΕΕΛΠΝΟ-Υπουργείο Υγείας), Γενεύη 3-19 June, 2009.

Εκπρόσωπος της Ελλάδας σε "AIDS-ACTION EUROPE, Legislative and Judicial Systems in Relation to HIV and AIDS, Results of a European Survey, Pre-seminar Report, National AIDS Trust", (ΚΕΕΛΠΝΟ-Υπουργείο Υγείας), Μάρτιος 2007.

Εκπρόσωπος της Ελλάδας σε PRIVILEGED (EC FP6 Project) "Determining the Ethical and Legal Interests in Privacy and Data Protection for Research Involving the Use of Genetic Databases and Bio-banks (2008-2009).

Εκπρόσωπος της Ελλάδας (ΚΕΕΛ-Υπουργείο Υγείας) στην ιστορική Διακήρυξη για Ανθρώπινα Δικαιώματα των ατόμων που ζουν με τη HIV λοίμωξη (ΟΗΕ, Ρίγα, 1-2 Απρ. 1992), Riga Statement on HIV/AIDS in The Countries of Central and Eastern Europe (http://data.unaids.org/topics/human-rights/hr_refgroup2_03_en.pdf).