Χάρης T. Πολίτης Δικηγόρος ΑΠ, ΣτΕ

Loading

+30 6948 784838 chpolitis@gmail.com
Greek English

Επιτροπές

  • Κατά καιρούς, μέλος διαφόρων επιτροπών Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
  • Μέλος της Επιτροπής Πανδημίας Γρίπης.
  • Μέλος της Επιτροπής της ΕΕΔΑ για HIV/AIDS και ανθρώπινα δικαιώματα (2009) ως εκπρόσωπος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και Υπουργείου Υγείας.
  • Μέλος Επιτροπής για σύνταξη νέου Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, εισηγητής πρώτου βασικού σχεδίου (1990-1).
  • Συντάκτης, και σε συνεργασία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τις MH.KY.O., του συστήματος τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων οροθετικών και ασθενών με HIV/AIDS.