Χάρης T. Πολίτης Δικηγόρος ΑΠ, ΣτΕ

Loading

+30 6948 784838 chpolitis@gmail.com
Greek English

Ετήσια έκθεση των CDC: Οι νέες διαγνώσεις καρκίνου μειώθηκαν απότομα στις αρχές της πανδημίας COVID-19

Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023

Οι νέες διαγνώσεις έξι κύριων τύπων καρκίνου στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν απότομα στις αρχές του 2020, συμπίπτοντας με την έναρξη της πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με τα ευρήματα του μέρους 2 της τελευταίας Ετήσιας Έκθεσης προς το Έθνος για την Κατάσταση του Καρκίνου. Ο όγκος των παθολογικών εκθέσεων μειώθηκε επίσης απότομα στις αρχές του 2020, γεγονός που υποδηλώνει ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου πραγματοποιήθηκαν λιγότερες προληπτικές εξετάσεις και άλλες διαδικασίες που σχετίζονται με τον καρκίνο. Συνολικά, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι πολλοί καρκίνοι δεν διαγιγνώσκονταν εγκαίρως κατά το πρώιμο μέρος της πανδημίας COVID-19, πιθανότατα λόγω διακοπών στην ιατρική περίθαλψη.

"Αυτές οι χαμένες ευκαιρίες για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου είναι ανησυχητικές, ιδίως για τους ευάλωτους πληθυσμούς που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην πρόσβαση στη φροντίδα του καρκίνου", δήλωσε η Monica M. Bertagnolli, M.D., διευθύντρια του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου (NCI). "Αυτή η έκθεση υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να βοηθήσουμε όλους τους Αμερικανούς να επανέλθουν στην πορεία της φροντίδας τους για τον καρκίνο, ώστε να αποφύγουμε τους περιττούς θανάτους και τις επιπλοκές από τον καρκίνο. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο η επέκταση της πρόσβασης στον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου και η ευαισθητοποίηση αποτελεί βασική προτεραιότητα της πρωτοβουλίας Cancer Moonshot της κυβέρνησης Biden-Harris".

Η παρούσα μελέτη είναι η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα που χρησιμοποιεί πληθυσμιακά δεδομένα από κεντρικά μητρώα καρκίνου για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στην επίπτωση του καρκίνου (νέες διαγνώσεις καρκίνου) στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η έκθεση δημοσιεύθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2023 στο Cancer.

Η Ετήσια έκθεση προς το έθνος για την κατάσταση του καρκίνου είναι μια συλλογική προσπάθεια μεταξύ του NCI, μέρος των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας, των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και της Ένωσης Κεντρικών Μητρώων Καρκίνου της Βόρειας Αμερικής για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την εμφάνιση και τις τάσεις του καρκίνου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μέρος 1 της τελευταίας έκθεσης, το οποίο επικεντρώθηκε στις εθνικές στατιστικές για τον καρκίνο, κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2022.

Το μέρος 2 της τελευταίας έκθεσης επικεντρώνεται στις αλλαγές στις διαγνώσεις καρκίνου στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της πανδημίας COVID-19. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι οι αλλαγές αυτές οφείλονται εν μέρει σε διακοπές στην ιατρική περίθαλψη. Συγκεκριμένα, στις αρχές του 2020 παρατηρήθηκε μείωση των προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο. Επιπλέον, οι διαγνώσεις που έγιναν ως αποτέλεσμα πρώιμων συμπτωμάτων ή κατά τη διάρκεια ιατρικών επισκέψεων ρουτίνας μπορεί να καθυστέρησαν όταν οι άνθρωποι ανέβαλαν να επισκεφθούν τους γιατρούς τους.

Οι συγγραφείς ανέλυσαν τα δεδομένα επίπτωσης του καρκίνου για την περίοδο 2015-2020 χρησιμοποιώντας δεδομένα από επιλεγμένα μητρώα καρκίνου με βάση τον πληθυσμό που συμμετέχουν στο Εθνικό Πρόγραμμα Μητρώων Καρκίνου του CDC ή στο Πρόγραμμα Επιτήρησης, Επιδημιολογίας και Τελικών Αποτελεσμάτων (SEER) του NCI.

Οι συγγραφείς συνέκριναν τον αριθμό των νεοδιαγνωσθέντων κρουσμάτων καρκίνου το 2020 με τον αναμενόμενο με βάση τα προηγούμενα έτη. Εξέτασαν τον γυναικείο καρκίνο του μαστού, του πνεύμονα και του παχέος εντέρου, οι οποίοι συχνά διαγιγνώσκονται μέσω διαγνωστικών εξετάσεων ή άλλων μορφών έγκαιρης διάγνωσης που μπορεί να έχουν διαταραχθεί από την πανδημία- τον καρκίνο του θυρεοειδούς και του προστάτη, οι οποίοι συχνά διαγιγνώσκονται τυχαία- και τον καρκίνο του παγκρέατος, ο οποίος συνήθως διαγιγνώσκεται όταν ο ασθενής παρουσιάζει συμπτώματα. Οι συγγραφείς συνέκριναν επίσης τον όγκο των ηλεκτρονικών παθολογικών γνωματεύσεων που αποστέλλονται στα κεντρικά μητρώα καρκίνου το 2020 με τον όγκο που αποστέλλεται το 2019.

Από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020, τα νέα περιστατικά και των έξι τύπων καρκίνου μειώθηκαν απότομα. Μέχρι τον Ιούλιο του 2020, ωστόσο, οι διαγνώσεις όλων των τύπων καρκίνου εκτός από τον καρκίνο του προστάτη είχαν επιστρέψει στα προ της πανδημίας επίπεδα, με μικρή διαφορά μεταξύ των παρατηρούμενων και των αναμενόμενων αριθμών κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Κατά την ίδια περίοδο στις αρχές του 2020, ο όγκος των ηλεκτρονικών παθολογικών εκθέσεων μειώθηκε επίσης απότομα πριν επιστρέψει στα προ της πανδημίας επίπεδα. Επειδή οι εκθέσεις αυτές διαβιβάζονται αυτόματα στα μητρώα καρκίνου, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η μείωση των νέων διαγνώσεων καρκίνου δεν οφειλόταν σε καθυστερήσεις στην υποβολή εκθέσεων που προκλήθηκαν από τις διαταραχές της πανδημίας, αλλά μάλλον σε χαμένες εξετάσεις και καθυστερήσεις σε άλλες διαδικασίες που σχετίζονται με τον καρκίνο.

Οι συγγραφείς εξέτασαν επίσης τη μείωση των νέων περιπτώσεων καρκίνου ανά στάδιο καρκίνου κατά τη διάγνωση, φύλο, ηλικία και ομάδα πληθυσμού. Για κάθε τύπο καρκίνου στη μελέτη, οι νέες περιπτώσεις καρκίνου σε πρώιμο στάδιο μειώθηκαν πιο απότομα από τις νέες περιπτώσεις καρκίνου σε προχωρημένο στάδιο. Οι μειώσεις ήταν μεγαλύτερες για τους καρκίνους που συνήθως διαγιγνώσκονται μέσω προσυμπτωματικού ελέγχου (καρκίνος του μαστού των γυναικών, του πνεύμονα και του παχέος εντέρου). Για παράδειγμα, 7.147 περιπτώσεις καρκίνου του παχέος εντέρου σε πρώιμο στάδιο αναμενόταν να διαγνωστούν το 2020, αλλά διαγνώστηκαν μόνο 5.983 περιπτώσεις - πράγμα που σημαίνει ότι ενδεχομένως πάνω από το 16% των περιπτώσεων καρκίνου του παχέος εντέρου σε πρώιμο στάδιο δεν είχαν εντοπιστεί.

"Ανησυχούμε βαθιά για τις επιπτώσεις της καθυστερημένης διάγνωσης, η οποία συνήθως συνδέεται με πιο επιθετική νόσο και χειρότερα αποτελέσματα", δήλωσε η Karen E. Knudsen, M.B.A., Ph.D., διευθύνουσα σύμβουλος της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. "Είναι επιτακτική ανάγκη να διασφαλίσουμε ότι θα καλύψουμε το χαμένο έδαφος για την έγκαιρη ανεύρεση των καρκίνων και, ως εκ τούτου, θα μεγιστοποιήσουμε τις ευκαιρίες για αποτελεσματική θεραπεία και επιβίωση".

Ωστόσο, οι χαμένες εξετάσεις εξηγούν μόνο εν μέρει την παρατηρούμενη μείωση των νέων περιπτώσεων καρκίνου. Οι λιγότερες προσωπικές ιατρικές επισκέψεις πιθανότατα συνέβαλαν επίσης στις υποδιαγνώσεις, ιδίως για ασθένειες όπως ο καρκίνος του θυρεοειδούς, ο οποίος συχνά εντοπίζεται τυχαία κατά τη διάρκεια άλλων ιατρικών διαδικασιών.

Οι πληθυσμοί των Ασιατών ή των Νησιωτών του Ειρηνικού είχαν μεγαλύτερη μείωση των νέων περιπτώσεων όλων των τύπων καρκίνου, εκτός από τον καρκίνο του παγκρέατος, σε σύγκριση με τους πληθυσμούς των Λευκών, των Μαύρων και των Ινδιάνων της Αμερικής ή των ιθαγενών της Αλάσκας. Μια άλλη αξιοσημείωτη διαφορά μεταξύ των ομάδων πληθυσμού ήταν η μεγαλύτερη μείωση των διαγνώσεων καρκίνου του προστάτη μεταξύ των Λευκών από ό,τι μεταξύ των Μαύρων.

Οι συγγραφείς αναγνώρισαν ότι τα δεδομένα περιλαμβάνουν πληροφορίες που αναφέρθηκαν σε ένα υποσύνολο μητρώων καρκίνου, τα οποία ενδέχεται να μην είναι αντιπροσωπευτικά για το σύνολο του πληθυσμού των ΗΠΑ. Επίσης, δεν περιλαμβάνουν εμπεριστατωμένες αναλύσεις σχετικά με τις διαγνώσεις καρκίνου στους ισπανόφωνους πληθυσμούς, οι οποίες θα ενσωματωθούν σε μεταγενέστερο σημείο.

Παρ' όλα αυτά, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι χάθηκαν ευκαιρίες για έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Άλλες μελέτες έχουν υποδείξει ότι οι καθυστερήσεις στην ανίχνευση του καρκίνου μπορεί να οδηγήσουν σε μακροπρόθεσμες συνέπειες, όπως μικρότερη επιβίωση και μεγαλύτερο αριθμό θανάτων. Οι συγγραφείς σημείωσαν ότι οι προσπάθειες για να επανέλθουν οι άνθρωποι σε τροχιά προσυμπτωματικού ελέγχου θα πρέπει να επικεντρωθούν στην άρση των εμποδίων στις επισκέψεις προληπτικής φροντίδας και στη μείωση των ανισοτήτων στην έγκαιρη ανίχνευση.

Στο πλαίσιο της αναζωπύρωσης του Cancer Moonshot, ο Πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία ανακοίνωσαν μια έκκληση για δράση σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου ώστε να ξεκινήσει η πρόοδος όσον αφορά τις σχεδόν 10 εκατομμύρια προσυμπτωματικές εξετάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες που χάθηκαν ως αποτέλεσμα της πανδημίας. Μέχρι σήμερα, το Cancer Moonshot έχει επιταχύνει τις καινοτομίες στην πρόληψη, την ανίχνευση και τη θεραπεία του καρκίνου και έχει επεκτείνει την πρόσβαση στον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου και στις 50 πολιτείες, τα εδάφη και τις φυλετικές οργανώσεις, μεταξύ άλλων μέσω 200 εκατομμυρίων δολαρίων που επενδύθηκαν από το CDC. Η κυβέρνηση Biden-Harris συνεχίζει να θέτει ως προτεραιότητα το κλείσιμο του χάσματος στον προσυμπτωματικό έλεγχο, ώστε οι Αμερικανοί να μπορούν να εντοπίζουν τον καρκίνο νωρίς, όταν τα αποτελέσματα είναι καλύτερα, και να ενθαρρύνει τους Αμερικανούς να κάνουν τις συνιστώμενες εξετάσεις.

"Συνιστούμε σε όλους να επιστρέψουν στη συνήθη υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένου του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο", δήλωσε η Lisa C. Richardson, M.D., M.P.H., διευθύντρια του Τμήματος Πρόληψης και Ελέγχου του Καρκίνου του CDC. "Είναι επίσης σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά, οι έφηβοι και οι ενήλικες είναι ενημερωμένοι με τα εμβόλια για την πρόληψη λοιμώξεων με ιούς -όπως ο ιός της ηπατίτιδας Β και ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων- που μπορεί να οδηγήσουν σε καρκίνο".

Εν τω μεταξύ, η έρευνα συνεχίζεται για να αποκτηθούν πρόσθετες γνώσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στις τάσεις του καρκίνου.

"Η μελέτη αυτή αποτελεί υπενθύμιση ότι η μείωση της επίπτωσης του καρκίνου μπορεί να μην αντικατοπτρίζει πάντα την πρόοδο στη μάχη κατά του καρκίνου", δήλωσε η Betsy A. Kohler, M.P.H., εκτελεστική διευθύντρια της Ένωσης Κεντρικών Μητρώων Καρκίνου της Βόρειας Αμερικής. "Επί του παρόντος διεξάγουμε πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση των πλήρων δεδομένων του 2020 για να κατανοήσουμε περαιτέρω τις επιπτώσεις της πανδημίας στα αποτελέσματα του καρκίνου".