Χάρης T. Πολίτης Δικηγόρος ΑΠ, ΣτΕ

Loading

+30 6948 784838 chpolitis@gmail.com
Greek English

Impact Factor

Το 1995 εξέδωσε ως συγγραφέας το βιβλίο «AIDS. Θεμελιώδεις αρχές για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ατομικών Ελευθεριών», ΚΕΕΛ-Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας (σήμερα Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), 1995. Το 1996 μεταφράστηκε στην αγγλική γλώσσα «AIDS. Fundamental Principles for the Protection of Human Rights and Civil Liberties. Hellenic Centre for the Control of Infectious Diseases. AIDS, Athens, Ministry of Health, 1996. 45 p.»

Η αποδοχή ήταν παγκόσμια.

Ο S. Fluss, επικεφαλής της Οργάνωσης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Π.Ο.Υ., το χαρακτήρισε ως «εντυπωσιακή έκδοση» και ο H. Scikluna, επικεφαλής του Προγράμματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης το χαρακτήρισε ως «Βίβλο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». Προτείνεται από την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ΠΟΥ, ως ένα από τα 22 βιβλία για ΗΙV/AIDS και Ηuman Rights. Προτείνεται από το S. Fluss ως σημαντική νομοθεσία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έως το 1997, αναγράφεται δε, με βιβλιογραφικές αναφορές, από την UNESCO, την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ.

S. S. Fluss, Programme Manager for Human Rights, Office of the Executive Administrator for Health Policy in Development, A SELECT BIBLIOGRAPHY (PARTIALLY ANNOTATED) ON HEALTH ASPECTS OF HUMAN RIGHTS (1984-1997). www.csu.edu.au/learning/eubios/HRBiblio.html

United Nations, Economic and Social Council, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights, p. 69. E/C.12/1989/L/3/Rev.3 October 3, 2000, 193.194.138.190/.../898586b1dc7b4043c1256a450044f331/7a38930824511c5bc1256993005ad783/$FILE/G0044730.pdf

Nations Unies, Conseil Economique et Social, Comite des droits economiques, sociaux et culturels, Apllication du pacte international relative aux drοits economiques, sociaux et culturels, E/C.12/1989/L.3/Rev.3, Octobre 3, 2000, p. 71.193.194.138.190/.../898586b1dc7b4043c1256a450044f331/3a36913a3c7e60ccc1256993005b2b12/$FILE/G0044731.doc Nationales Unidas, Convencion sobre la eliminacion de todas las formas de discriminacion conta la mujer, 15 de Julio de 2005.

UNESCO, Symonides, Janusz and Volodin, Vladimir Access to Human Rights Documentation. Documentation, Bibliographies and Data Bases on Human Rights, 3rd ed., 1997, Dedicated
to the 50th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, 1948-1998, p. 121. unesdoc.unesco.org/images/0011/001114/111427eo.pdf

Jean-Yves Carlier, in assosiation with Graciela Schiffino, ed. by Dr Lieve Fransen, The free movement of persons living with HIV/AIDS, European Communities 1999, s. 316/ La libre circulation des personnes vivant avec le VIH/sida, p. 305].

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Παρατηρητήριο AIDS & Σεξουαλικότητα, Βιβλιογραφία, http://www.nsph.gr/sociology/Aids/aidsJM.html.

A SELECT BIBLIOGRAPHY (PARTIALLY ANNOTATED) ON HEALTH ASPECTS OF HUMAN RIGHTS (1984-1997) http://www.eubios.info/HRBIBLIO.htm

HELLENIC CENTER FOR THE CONTROL OF INFECTIOUS DISEASES. AIDS: Fundamental Principles for the Protection of Human Rights and Civil Liberties. Ministry of Health, Athens, 1996. 45 pp. ISBN 960-85875-2-2.
This publication sets forth a series of rights in the HIV/AIDS context subdivided into 16
rubrics.