Χάρης T. Πολίτης Δικηγόρος ΑΠ, ΣτΕ

Loading

+30 6948 784838 chpolitis@gmail.com
Greek English

Βιογραφικό

Βιογραφικό

O Χάρης T. Πολίτης:
 
Σπούδασε στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Μονάχου και Φραγκφούρτης.
 
Δικηγόρος ΑΠ, ΣτΕ, δρ. Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α., Διατ. Επισκέπτης Καθηγητής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθ. Μεταπτυχιακού-Διδακτορικού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επί εικοσιπενταετία τουλάχιστον Νομικός Σύμβουλος Ηθικής, Δεοντολογίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΚΕΕΛ-ΚΕΕΛΠΝΟ-ΕΟΔΥ.

Επί εικοσιπενταετία τουλάχιστον Νομικός Σύμβουλος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. 
 

Ο Χάρης Πολίτης είναι θεμελιωτής του Ιατρικού Δικαίου στη χώρα μας, από το 1985.  

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα διατύπωσε Χάρτη Υποχρεώσεων του Γιατρού (1985), με βάση επιταγές του Συντάγματος (2 παρ. 1, 5 παρ. 1, 9) κλπ., καθώς και Διατάξεων της ΕΣΔΑ.  

Το 1987 ιδρύει την Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας. 

Το 1988 ιδρύει την Ελληνική Ιατρονομική Εταιρεία. 

Εισήγαγε πρώτος στη χώρα μας την έννοια της privacy. Eισήγαγε την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εκδήλωση Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας, 11.2.1988, αρθρογραφία το 1986).

Εισηγήθηκε το πρώτο Σχέδιο Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας το 1990, που δεκαπέντε έτη μετά έγινε νόμος του ελληνικού κράτους (Ν. 3418/2005). 

Εισηγήθηκε και επεξεργάστηκε όλο το σχέδιο νομοθεσίας του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και των Ιατρικών Συλλόγων (Ν. 4512/2018, άρθρα 271 έως 342). 

Διατύπωσε, και βάσει διεθνών κειμένων, για πρώτη φορά μετά το ’70 τις θεωρίες Συνταγματικής προστασίας ασθενών και Τριτενέργειας Ατομικών Δικαιωμάτων στη σχέση ιατρών και ασθενών.

Διατύπωσε πρώτος τη θεωρία της αμυντικής ιατρικής, η οποία ακούγεται σήμερα σε κάθε ιατρικό συνέδριο για ζητήματα ιατρικής ευθύνης. 

Διατύπωσε πρώτος τη θεωρία της ευθύνης μεταξύ των γιατρών και της ανεξαρτησίας της ευθύνης όταν δεν υπάρχει chef της επέμβασης, (“captain of the ship”). 

Διατύπωσε πρώτος τη θεωρία της "αμυντικής δικαστικής" κατά αναλογία της "αμυντικής ιατρικής", ιδίως μετά το 2005. 

Ως προς την ενημέρωση σε γενική θεωρία «Ιατρικού Δικαίου» καθιέρωσε στη χώρα με συστηματικό έργο ενδεικτικά τις έννοιες του ιατρικού «ιμπεριαλισμού» ή «πατερναλισμού». 

Επίσης ως προς την ενημέρωση και συναίνεση για πρώτη φορά στη χώρα μας αναφέρθηκαν ότι ο γιατρός πρέπει να απαντά στις «χωρίς νόημα» ερωτήσεις, να αποφεύγει συντομογραφίες, να παρέχει οικονομική ενημερωμένη συναίνεση, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικές παραμέτρους, ποσοστό ενημέρωσης, ένταση συναίνεσης, συναίνεση ώριμου ανηλίκου, μαρτύρων του Ιεχωβά, ενημέρωση (διαφώτιση) ασφάλειας κλπ.

Συνέγραψε το πρώτο ολοκληρωμένο βιβλίο Ιατρικού Δικαίου στη χώρα μας (1999) με βιβλιογραφία από γερμανική, γαλλική, ελβετική, αυστριακή, αγγλοσαξωνική νομολογία. 

Συνέγραψε την πρώτη ολοκληρωμένη Ερμηνεία Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (2006), μερικούς μήνες αφού ψηφίστηκε ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, το δε βιβλίο διανεμήθηκε σε χιλιάδες ιατρούς. 

Διατύπωσε πρώτος την αποδοχή της παθητικής ευθανασίας στη χώρα μας.

Ως προς την ευθύνη διατύπωσε τις θεωρίες όχι μόνο της ευθύνης "μέσων" και όχι "αποτελέσματος", αλλά και του αν αποτελεί η ιατρική σύμβαση σύμβαση έργου ή εργασίας ή sui generis σύμβασηη, κατά τη γαλλική θεωρία. 

Για πρώτη φορά ο ΚΙΔ αποδέχθηκε ως οικείο τον μόνιμο σύντροφο

Ως προς το βάρος απόδειξης για πρώτη φορά, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών διατύπωσε, το 1987, τη θεωρία περί ελαφρύνσεως του βάρους απόδειξης υπέρ των ασθενών, έως και της αντιστροφής του βάρους της απόδειξης, που αποτέλεσε, είκοσι έτη μετά,  το 2007, πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου. 

Συνεισφορά σε ερμηνεία της ΠΚ 306 και της εγγυητικής ευθύνης που φέρει ο γιατρός.

Συγγραφικό συνολικό έργο στον τομέα του Ιατρικού Δικαίου και Δικαίου Δημόσιας Υγείας, 16 βιβλία συστηματικά, ερμηνείας δικαίου, και συλλογή νομοθεσίας, και 71 δημοσιευμένα άρθρα (δημοσιευμένες περί τις 3.400 σελίδες συλλογής νομοθεσίας και 2.500 σελίδες βιβλίων και επιστημονικής αρθρογραφίας).

Ο Χάρης Πολίτης υπήρξε ο πρώτος και μοναδικός ειδικός επί ζητημάτων δημόσιας υγείας. Διαχειρίστηκε από νομικής πλευράς και πλευράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλο το AIDS, όλα τα λοιμώδη νοσήματα στη χώρα, τον ιό H1N1 πολλές φορές και ως εκπρόσωπος της Ελλάδας. Συνέταξε και πρότεινε σχεδόν το σύνολο των νομοθετημάτων για τη δημόσια υγεία μέχρι το 2020.


Άνω των 1.280 γνωμοδοτήσεων επί ζητημάτων δημόσιας υγείας, HIV/AIDS, προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ατομικών ελευθεριών, 1.680 γνωμοδοτήσεων επί λειτουργίας Ιατρικών Συλλόγων, Πειθαρχικών Συμβουλίων, Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας κλπ.
 
Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην ιστορική πρώτη Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των ατόμων που ζουν με την HIV λοίμωξη (ΟΗΕ, Ρίγα, 1-2 Απρ. 1993) «Riga Statement on HIV/AIDS in The Countries of Central and Eastern Europe», σε «AIDS-ACTION EUROPE, Legislative and Judicial Systems in Relation to HIV and AIDS, Results of a European Survey, Pre-seminar Report, National AIDS Trust», Μάρτιος 2007, σε 98e Session de la Conférence internationale du Travail Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας (OIT, ILO), Γενεύη 3-19 June, 2009, προς προπαρασκευή ILO R200 - HIV and AIDS Recommendation, 2010 (No. 200), σε πρόγραμμα PRIVILEGED ‘Determining the Ethical and Legal Interests in Privacy and Data Protection for Research Involving the Use of Genetic Databases and Bio-banks’ European Commission, European Research Area (2007-2009), σε Διακήρυξη Προέδρων Ιατρικών Συλλόγων Ευρώπης (Πράγα, 2015), σε Συμπόσιο του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου για τον Πόλεμο, τη Μετανάστευση και τη Υγεία (Κωνσταντινούπολη, 26-27.2.2016). Συμμετοχή ως εκπρόσωπος της χώρας και παρατηρήσεις μέχρι της
έκδοσης της απόφασης (ιστορικό δεδομένου ότι άλλαξε όλους τους ορισμούς των λοιμωδών νοσημάτων στην Ευρώπη): «COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2018/945 of 22 June 2018 on the communicable diseases and related special health issues to be covered by epidemiological surveillance as well as relevant case definitions".

Συμμετείχε ως ομιλητής σε πολλά επιστημονικά συνέδρια, ελληνικά και διεθνή.
 
Το 1995 εξέδωσε ως συγγραφέας το βιβλίο «AIDS. Θεμελιώδεις αρχές για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ατομικών Ελευθεριών», ΚΕΕΛΠΝΟ-Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας (ΥΥΠ), 1995. Το 1996 μεταφράστηκε στην αγγλική γλώσσα “AIDS. Fundamental Principles for the Protection of Human Rights and Civil Liberties”. Hellenic Centre for the Control of Infectious Diseases. AIDS, Athens, Ministry of Health, 1996. 45 p., με παγκόσμιο impact factor, (προτείνεται από την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ΠΟΥ, ως ένα από τα 22 βιβλία για ΗΙV/AIDS και Human Rights (2002)), μεταφράσθηκε δε συνολικά σε πέντε γλώσσες.
 
Μοναδικό έργο σε Συλλογή Νομοθεσίας Ιατρικών Συλλόγων-Πειθαρχικών Συμβουλίων- Ελεγκτικών και Πειθαρχικών Οργάνων (βλ. πίνακα βιβλίων παρακάτω).
 
Μοναδικό έργο στη χώρα μας σε δίκαιο δημόσιας υγείας (Συλλογές Νομοθεσίας δημόσιας υγείας, HIV/AIDS προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημόσιας υγείας, φυματίωση και προστασία της δημόσιας υγείας, επαγγελματική έκθεση σε HIV, AMKA, δραστική ουσία φαρμάκων και προστασία της δημόσιας υγείας, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος), (βλ. αναλυτικά παρακάτω).

Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων. Πρόεδρος της Ελληνικής Ιατρονομικής Εταιρείας (ίδρ. 1988). Διευθυντής Περιοδικού Επιθεώρηση Ιατρικού Δικαίου (ΕΙΔ), (2009-). Διατέλεσε εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Μόνιμη Επιτροπή Ευρωπαίων Γιατρών (CPME) (1995-2009) και στην UEMS (2009). Μέλος της Τριμελούς Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Ακαδημίας Αθηνών (1991-2001). Μέλος της Εθνικής Επιτροπής AIDS (1990-1992). Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας (2008-2011), (Ιδρυτικό Μέλος και Γενικός Γραμματέας από 1987-1991) (Ιδρυτής: Σπύρος Δοξιάδης).
 
Κατά καιρούς, μέλος επιτροπών Υπουργείου Υγείας. Μέλος της Επιτροπής της ΕΕΔΑ για HIV/AIDS και ανθρώπινα δικαιώματα (2009) ως εκπρόσωπος του ΚΕΕΛΠΝΟ και Υπουργείου Υγείας. Μέλος Επιτροπής για σύνταξη νέου Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας. Εισηγητής πρώτου βασικού σχεδίου (1990-1991). Συντάκτης, και σε συνεργασία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ΜΚΟ, του συστήματος τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων οροθετικών και ασθενών με HIV/AIDS (1999-2000).
 

ΒΙΒΛΙΑ

«Ιατρική Νομοθεσία. Ιατρικοί Σύλλογοι, Ιατρική Δεοντολογία, Άσκηση του Ιατρικού Επαγγέλματος», Υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, 2015 (6η έκδοση, 1η έκδοση 2002).
«Άσκηση Ιατρικού Επαγγέλματος - Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας». Υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, 2015.
«Άσκηση Ιατρικού Επαγγέλματος. Κανόνες και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών», τόμ. Α’, 2014.
«Ερμηνεία Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ΕρμΚΙΔ)». Υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, 2006, 2008, 2010, 2012 (4η έκδ.).
«Ιατρική Νομοθεσία-Στρατιωτικοί Γιατροί». Υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, 2005.
«Ιατρική Νομοθεσία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας». Υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, 2004.
«Υγειονομικές Διατάξεις». Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων, 2004.
«Ασφάλεια αίματος και προστασία της Δημόσιας Υγείας. Νομοθετικά κείμενα και ρυθμίσεις». Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων, Αθήνα, 2003.
«Ιατρική Νομοθεσία-Ιατρικές Ειδικότητες». Υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, 2002.
«HIV/AIDS. Δημόσια Υγεία και Ανθρώπινα Δικαιώματα». Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων, Αθήνα, 2002.
«Οδηγός Ασφάλειας Λιμένος - Προστασία υγείας και ασφάλειας εργαζομένων. Συλλογή Νομοθεσίας». Υπό την αιγίδα της Ένωσης Τεχνικών Υπαλλήλων ΟΛΠ, Αθήνα, 2002.
«Τεχνικός Οδηγός, Ασφάλεια, υγιεινή, προστασία εργαζομένων-πολιτών». Υπό την αιγίδα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Συλλογή Νομοθεσίας, Αθήνα, 2001-2002.
«Ιατρικό Δίκαιο». Αθήνα, 1999.
«AIDS. Θεμελιώδεις αρχές για την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ατομικών Ελευθεριών». Εκδ. ΚEEΛ-Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, 1995-1996. Μτφρ. αυτού στην αγγλική ως «AIDS. Fundamental Principles for the Protection of Human Rights and Civil Liberties», 1995-1996.
«Συστηματική-Σημειώσεις της Πολιτικής Δικονομίας. Ένδικα μέσα και Αναγκαστική Εκτέλεση». Αθήνα, 1983. 
 
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ
Χάρη Πολίτη, Ιπποκρατικές διδαχές και κατευθύνσεις για ιατρική ηθική και δεοντολογία και την ιατρική αμέλεια, ΕΙΔ 2009, 484-492, 580-592.
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
Χάρη Πολίτη, Διάγνωση υπόνοιας, ενημερωμένη συναίνεση και η lege artis συμπεριφορά του γιατρού, ΕΙΔ 2011, 4-14.
Χάρη Πολίτη, Προσωποπαγής ιατρική υποχρέωση η ενημέρωση προς τον ασθενή και η λήψη συναίνεσής του, ΕΙΔ 2011, 412-420.
Χάρη Πολίτη, Επέκταση ιατροχειρουργικής επέμβασης χωρίς τη συναίνεση του ασθενούς, ΕΙΔ 2011, 486-493, 560-568.
Χάρη Πολίτη, Άρνηση ενήλικου και ανήλικου ασθενούς (των εχόντων την επιμέλειά του) να δεχθούν ιατρικά ενδεδειγμένη ιατροχειρουργική επέμβαση. Η αξιολόγηση των εννόμων αγαθών της ζωής και υγείας έναντι της αυτοδιάθεσης, της αξίας και αξιοπρέπειας του ατόμου. Κατήργησε το άρθρο 12 παρ. 3 περ. γ` Κ.Ι.Δ. τις διατάξεις του άρθρου 1534 ΑΚ;, ΕΙΔ 2010, 4-36, 100-130.
Χάρη Πολίτη, «Ανθρωποκτονία από ενημέρωση». Μπορεί η ενημέρωση του ασθενούς για τη λήψη νομικά ισχυρής συναίνεσης να επιφέρει βλάβη στον ίδιο;, ΕΙΔ 2013, 667-724, 903-929.
 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ
Χάρη Πολίτη, Ιατρικό απόρρητο, σε "Η Ιπποκρατική ηθική στις σύγχρονες εξελίξεις", τόμ. ΙΙ, Πρακτικά ημερίδας Εταιρείας Διάδοσης Ιπποκρατείου Πνεύματος (ΕΔΙΠ), 10.03.2007, σ. 17-37.
Χάρη Πολίτη, Συμβολή στην έννοια της ιδιωτικής σφαίρας του απορρήτου. Έκφανση της αξίας και αξιοπρέπειας, της προσωπικής ελευθερίας του ατόμου, κοινωνικό ή οικονομικό αγαθό. Τα έννομα αγαθά που προστατεύονται, ΕΙΔ 2010, 292-305.
Χάρη Πολίτη, Συνταγματικές όψεις του ιατρικού απορρήτου, ΕΙΔ 2010, 484-492.
Χάρη Πολίτη, Περιεχόμενο και έκταση του ιατρικού απορρήτου στην ελληνική έννομη τάξη, ΕΙΔ 2010, 580-604, 682-692.
Χάρη Πολίτη, Ιατρικό απόρρητο και Ελεγκτικά Όργανα της Διοίκησης, ΕΙΔ 2010, 388-409.
 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Χάρη Πολίτη, Η έννοια της ιατρικής ευθύνης και το μέτρο επιμέλειας του γιατρού στο ποινικό δίκαιο, ΕΙΔ 2016, 9-33 (Προδημοσίευση από τον Τιμητικό Τόμο Χρ. Αργυρόπουλου, Εκδ. Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων).
Χάρη Πολίτη, Η ιατρική ευθύνη. Πρόβλημα ιατρικό και νομικό. Νομικές παράμετροι, ΕΙΔ 2009, 740-748, 822-825.
Χάρη Πολίτη, Η αποτίμηση της ιατρικής ευθύνης, Συνήγορος τ. 53/2006, σ. 43-46.
Χάρη Πολίτη, Ευδοκίμηση αγωγών και μηνύσεων σε δίκες ιατρικής ευθύνης. Η σημασία της αναμενόμενης επιπλοκής στις ιατροχειρουργικές επεμβάσεις και η ανυπαρξία της ως νομικής έννοιας. Νομικές και ιατρικές παράμετροι και στρεβλώσεις, ΕΙΔ 2009, 100-109.
Χάρη Πολίτη, Οξεία σκωληκοειδίτιδα ως οξύ πρόβλημα διαφορικής διαγνωστικής. Προσεγγίσεις για την ιατρική ευθύνη, ΕΙΔ 2009, 4-17.
Χάρη Πολίτη, Μετά την επέλευση της βλάβης. Βασικές αρχές για την άμυνα του γιατρού σε ποινικές, αστικές και πειθαρχικές δίκες ιατρικής αμέλειας, ΕΙΔ 2009, 196-209.
Χάρη Πολίτη, Ενδοσυμβατική σχέση γιατρού και ασθενούς. Ιατρική αμέλεια. Συρροή ενδοσυμβατικής αδικοπρακτικής ευθύνης, ΕΙΔ 2009, 660-663.
Χάρη Πολίτη, Ιατρικό σφάλμα του Γαστρεντερολόγου, Τόμ. Πρακτικών 26ου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας, σελ. 197-208. [ΣΗΜ. ΙΣΑ: Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών].
Χάρη Πολίτη, Δευτεροπαθής περιτονίτιδα. Ιατρική ευθύνη και αξιολόγηση του μέτρου επιμέλειας του γιατρού, ΕΙΔ 2009, 932-953, 1028-1045.
Χάρη Πολίτη, Ο θάνατος του ασθενούς ως "πτώση του ακροβάτη". Δικονομική και ουσιαστική διερεύνηση της ευθύνης του αναισθησιολόγου, όταν ο ασθενής καταλήξει από αιμορραγία - από το χώρο της επέμβασης η ενδογενή στους πνεύμονες. Ιατροδικαστική έκθεση κατά πραγματογνωμοσύνης και ιδιωτικών γνωμοδοτήσεων καθηγητών της ιατρικής, ΕΙΔ 2010, 784-809.
Χάρη Πολίτη, «Κατανομή του βάρους αποδείξεως στη δίκη της ιατρικής ευθύνης». Δίκη 18, 1987, 401 επ.
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Χάρη Πολίτη, Η «σχιζοφρενική» ιστορική αποτίμηση της ιατρικής πράξης ως σωματικής βλάβης. Ο εκατονταετής «ψυχρός πόλεμος» μεταξύ γιατρών και νομικών, ΕΙΔ 2011, 260-268.
Χάρη Πολίτη, Οι δικαστές κρατούν στα χέρια τους το μέλλον της Ιατρικής. Προβληματισμοί για την Ιατρική Ευθύνη, ΕΙΔ 2011, 196-203.
Χάρη Πολίτη, Οι γιατροί πρέπει να επικεντρώνονται στο να καταπολεμούν τις ασθένειες και όχι τις αγωγές εναντίον τους ή πώς η υπέρμερτρη επιβάρυνση των γιατρών για ιατρικά σφάλματα βλάπτει σοβαρά τη δημόσια υγεία, Ενημέρωση ΙΣΑ, τ. 191, /2006 σ. 63-70. [ΣΗΜ. ΙΣΑ: Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών].
Χάρη Πολίτη, Γενναία και ρηξικέλευθη λύση στο πρόβλημα της ιατρικής ευθύνης. Η αποζημίωση του ασθενούς με το σύστημα "μη ευθύνης" (no fault) του γιατρού, τ. 192, Αύγ-Σεπ 2006, σ. 49-55. [ΣΗΜ. ΙΣΑ: Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών].
Χάρη Πολίτη, Σύνδρομο «Μούσα», σύνδρομο «Γλαυκία». Ιατρική Αμέλεια, ιατρική ευθύνη, αμυντική ιατρική, ΕΙΔ 2010, 982-995.
[Χάρη Πολίτη, Σύγχρονες παραδοχές για την ιατρική ευθύνη. Οδεύουμε προς αμυντική ιατρική;, σε "Κλινικά Χρονικά", Τόμος 27, Συμπληρωματικό τεύχος 1, Μάιος 2004, σελ. 61-70].
Χάρη Πολίτη, HIV/AIDS, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ατομικές Ελευθερίες. Κρατική και ατομική ευθύνη, σε συλλογή κειμένων "HIV/AIDS και δικαιώματα στην Ελλάδα" (Επιμέλεια Τ.Κ. Βιδάλης) Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή 2003, σελ. 19 - 46, καθώς και Βιβλιογραφικός Οδηγός, σελ. 105 - 123.
Χάρη Πολίτη, (Aντι)Συνταγματικές όψεις των υπέρογκων αποζημιώσεων στις Δίκες Iατρικής Eυθύνης, Eνημέρωση ΙΣΑ (157) Oκτ.Nοε 2000, 40 επ. [ΣΗΜ. ΙΣΑ: Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών].
Χάρη Πολίτη, Το μέλλον μιας αυταπάτης ή ηθικό δίδαγμα πώς η απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης σε ένα ατελές νομικό σύστημα ενέχει κινδύνους" επί ΔΠρAθ 1075/2000, Eνημέρωση ΙΣΑ (154) Aπρ-Mαι 2000, 24 επ. [ΣΗΜ. ΙΣΑ: Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών].
Χάρη Πολίτη,  «O θάνατος του ακροβάτη». Σχόλια για την ΠΠρAθ 6314/1987, Δ 19, 676 επ.
 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΑΤΡΩΝ
Χάρη Πολίτη, Δικονομία των Πειθαρχικών Συμβουλίων των Ιατρικών Συλλόγων, ΕΙΔ 2009, 292-301, 388-400.
Χάρη Πολίτη, Ιατρική αμέλεια και πειθαρχική ευθύνη. Είναι αντισυνταγματική η διεύρυνση της πειθαρχικής ευθύνης του γιατρού, ταυτίζοντάς την (σχεδόν) με τη "ραθυμία" και την "ατελή εκπλήρωση καθήκοντος", Ενημέρωση ΙΣΑ, τ. 193 (Οκτ.-Νοέμ. 2006), σ. 53-59. [ΣΗΜ. ΙΣΑ: Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών].
 
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ
Χάρη Πολίτη, Ιατρονομικά ζητήματα επί των ανθρωπίνων μεταμοσχεύσεων (MMG, 16(2) 181-196, 1988). [MMG: MateriaMedicaGraeca].
Χάρη Πολίτη, Το νέο νομικό πλαίσιο για τις μεταμοσχεύσεις (Ν.3984/2011), ΕΙΔ 2011, 344-360.
 
ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΘΝΗΣΚΟΝΤΑ-ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ-ΟΡΘΟΘΑΝΑΣΙΑ
Χάρη Πολίτη, «Τεχνητή γονιμοποίηση και παροχή βοήθειας στο θνήσκοντα». Συμπεράσματα από το 56ο συνέδριο Γερμανών νομικών και η νομική πραγματικότητα στη χώρα μας. MMG, 1986, 408 επ.
 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Χάρη Πολίτη, Φυματίωση, Πολυανθεκτική Φυματίωση (MDR-TB) και εκτεταμένα ανθεκτική Φυματίωση (XDR-TB). Προς πολιτική απομόνωσης και καραντίνας; Νομικές όψεις, ΕΙΔ 2015, 9-22, 405-418, 679-698.
Χάρη Πολίτη, Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, βιβλιάριο υγείας. Υποχρεώσεις και δικαιώματα επιχειρήσεων και εργαζομένων υπό το πρίσμα της προστασίας της δημόσιας υγείας, ΕΙΔ 2010, 880-903.
 
HIV/AIDS
Χάρη Πολίτη, Ενημέρωση και συναίνεση του υποκειμένου πριν και μετά την εξέταση για HIV λοίμωξη. Κατευθυντήριες οδηγίες και ιατρική ευθύνη, ΕΙΔ 2014, 213-229, 421-435.
Χάρη Πολίτη, HIV/AIDS, Νομικά προβλήματα και πρώιμες νομοθετικές αντιδράσεις των κρατών. Το δίλημμα της προστασίας της δημόσιας υγείας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ατομικών ελευθεριών μιας μη αερογενώς μεταδιδόμενης νόσου, σε "Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου", Τεύχος Ι, Έτος ΙΖ’ 2004 Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή 2003, σελ. 7 - 29.
Χάρη Πολίτη, HIV/AIDS. H προστασία του ιατρικού απορρήτου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε Συνήγορος του Πολίτη "Ιατρικό Απόρρητο. Πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα, ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος και αρχεία νοσοκομείων". Πρακτικά ημερίδας 29 Μαΐου 2006, σ. 166-212.
Χάρη Πολίτη, Η εφαρμογή του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και η προστασία του ιατρικού απορρήτου των HIV οροθετικών ατόμων, ΕΙΔ 2010, 196-217.
Χάρη Πολίτη, Μια τραγωδία δημόσιας υγείας. Η μόλυνση 426 παιδιών σε νοσοκομείο της Βεγγάζης με τον ιό HIV/AIDS. Δικονομικές όψεις, ΕΙΔ 2011, 68-81, 132-141.
Χάρη Πολίτη, AIDS und ärztliche Haftung. Neue Kriterien für die tödliche Erkrankung, München, 1985.
 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Χάρη Πολίτη, Ταξιδιωτική ιατρική. Νομικές όψεις και ιατρική ευθύνη, ΕΙΔ 2011, 636-642, 732-739.
 
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
Χάρη Πολίτη, Δραστική ουσία. Η υποκατάσταση γενόσημων φαρμάκων. Επιπτώσεις για τη Δημόσια Υγεία και ιατρική ευθύνη, ΕΙΔ 2013, 10-32, 267-304.
 
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ
Χάρη Πολίτη, Εργατικό ατύχημα και επαγγελματική ασθένεια γιατρών. Επαγγελματική έκθεση, ιδίως σε HIV, προφύλαξη μετά την έκθεση, ΕΙΔ 2012, 132-145, 312-327, 618-629.
 
ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Χάρη Πολίτη, «Eνδοσυμβατική-Aδικοπρακτική ευθύνη». Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, 2000.
Χάρη Πολίτη, «Ευθύνη από πράξεις αλλοτρίων προσώπων». Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, 2000.
Χάρη Πολίτη, «Ιατρικό απόρρητο». Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, 2000.
Χάρη Πολίτη, «Ιατρική Σύμβαση». Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, 2000.
Χάρη Πολίτη, «Μέτρο επιμέλειας του γιατρού». Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, 2000.
Χάρη Πολίτη, «Υποχρέωση του κράτους και των ασφαλιστικών οργανισμών προς ασφαλιστική κάλυψη της αστικής αποζημιώσεως για ιατρικό σφάλμα;». Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, 2000.
Χάρη Πολίτη, «Διαφώτιση και συναίνεση του ασθενούς». Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, 1999.
Χάρη Πολίτη, «Τεχνητή γονιμοποίηση». Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, 1999.
Χάρη Πολίτη, «Θεραπευτικοί και Kλινικοί Πειραματισμοί». Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, 1998.
Χάρη Πολίτη, «AIDS. Προβληματισμοί νομικοί, ηθικοί, δεοντολογικοί». Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, 1997.
Χάρη Πολίτη, «Ευθανασία και παροχή βοήθειας στο θνήσκοντα». Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, 1995.
Χάρη Πολίτη, «Ευνουχισμός, στείρωση και άλλες ιδιαίτερες επεμβάσεις». Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, 1995.
Χάρη Πολίτη, «Το επιτρεπτό των Iατροχειρουργικών Επεμβάσεων». Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, 1995.
Χάρη Πολίτη, «H ιατρική ευθύνη σε πίνακες». Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, M & L, Ιατρική και Δίκαιο (24), 1994, 16 επ.
Χάρη Πολίτη, «Ιατρική Ευθύνη. H ευρωπαϊκή προοπτική». Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, 1994.
Χάρη Πολίτη, «Μεταμοσχεύσεις». Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, 1994.
Χάρη Πολίτη, «H Ιατρική Πράξη ως Πρόκληση για το Σύγχρονο Δίκαιο. Τα κυριότερα ιατρικά και νομικά προβλήματα. H ιατρική πράξη ως «πεδίο δοκιμών» των θεωριών του δικαίου». Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, 1993.
Χάρη Πολίτη, «Το πρόβλημα της Ιατρικής Ευθύνης». Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, 1992.
Χάρη Πολίτη, «Ιατρική Ευθύνη, Δίκαιο, Mέσα Μαζικής Ενημέρωσης». Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, 1991.
Χάρη Πολίτη, «Krebsregister und die Einwilligung des Betroffenen». München, 1986.
Χάρη Πολίτη, «Χάρτης Υποχρεώσεων του Γιατρού». Yγεία 85, 41 επ.