Χάρης T. Πολίτης Δικηγόρος ΑΠ, ΣτΕ

Loading

+30 6948 784838 chpolitis@gmail.com
Greek English

Βιβλία

Χάρη Πολίτη, «Άσκηση Ιατρικού Επαγγέλματος. Κανόνες και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών», τόμ. Α’, 2014.

Χάρη Πολίτη, «Ιατρική Νομοθεσία. Ιατρικοί Σύλλογοι, Ιατρική Δεοντολογία, Άσκηση του Ιατρικού Επαγγέλματος», Υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, 2013.

Χάρη Πολίτη, «Ερμηνεία Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας». Υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, 2006, 2008, 2010, 1012 (4η έκδ.).
 
Χάρη Πολίτη, «Ιατρική Νομοθεσία-Στρατιωτικοί Γιατροί». Υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, 2005.

Χάρη Πολίτη, «Ιατρική Νομοθεσία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας». Υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, 2004.
 
Χάρη Πολίτη, «Υγειονομικές Διατάξεις». Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων, 2004.
 
Χάρη Πολίτη, Προστασία Δημόσιας Υγείας, Υγειονομικές Διατάξεις. Αθήνα 2004, 2 τόμοι, 1400 σελ.
 
Χάρη Πολίτη, «Ασφάλεια αίματος και προστασία της Δημόσιας Yγείας. Νομοθετικά κείμενα και ρυθμίσεις». Yπό την αιγίδα του Υπουργείου Yγείας και Πρόνοιας και του Kέντρου Eλέγχου Ειδικών Λοιμώξεων, Αθήνα, 2003.
 
Χάρη Πολίτη, «Ασφάλεια, Υγιεινή, Προστασία εργαζομένων-πολιτών, Οδηγός Λιμένων». Yπό την αιγίδα της Ένωσης Τεχνικών Υπαλλήλων OΛΠ, Aθήνα, 2003.
 
Χάρη Πολίτη,  «Ιατρική Νομοθεσία-Ιατρικές Ειδικότητες». Yπό την αιγίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, 2002.
 
Χάρη Πολίτη, «Ιατρική Νομοθεσία-Ιατρικοί Σύλλογοι-Ιατρική Δεοντολογία». Yπό την αιγίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, 2002.
 
Χάρη Πολίτη, «HIV/AIDS. Δημόσια Yγεία και Ανθρώπινα Δικαιώματα». Yπό την αιγίδα του Υπουργείου Yγείας και Πρόνοιας και του Kέντρου Eλέγχου Ειδικών Λοιμώξεων, Αθήνα, 2002.
 
Χάρη Πολίτη, «Ιατρικό Δίκαιο». Αθήνα, 1999.
 
Χάρη Πολίτη, «AIDS. Θεμελιώδεις αρχές για την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ατομικών Ελευθεριών». Εκδ. KEEΛ-Υπουργείου Yγείας και Πρόνοιας, 1995-1996. Mτφρ. αυτού στην
αγγλική ως «AIDS. Fundamental Principles for the Protection of Human Rights and Civil Liberties», 1995-1996.

Χάρη Πολίτη, «Συστηματική-Σημειώσεις της Πολιτικής Δικονομίας. Ένδικα μέσα και Αναγκαστική Εκτέλεση». Αθήνα, 1983.