Χάρης T. Πολίτης Δικηγόρος ΑΠ, ΣτΕ

Loading

+30 6948 784838 chpolitis@gmail.com
Greek English

Υπηρεσίες

 • Δίκες για ιατρική αμέλεια, αστικές και ποινικές, σε όλους τους βαθμούς (Πρωτοδικείο, Εφετείο, Άρειος Πάγος).
 • Συνεργασία με κορυφαίους ιατροδικαστές και πραγματογνώμονες, κατά ειδικότητα.
 • Γνωμοδοτήσεις, μετά από έλεγχο φακέλου, αν υπάρχει ή όχι ιατρική αμέλεια.
 • Αποζημίωση για ιατρική ευθύνη.
 • Νομική συνδρομή ιατρικής ευθύνης.
 • Νομική συνδρομή γνωμοδότησης στο Ιατρικό Δίκαιο για το χειρισμό της δίκης. Δυνατότητα χρησιμοποίησης ειδικών τεχνικών συμβούλων, κάθε ειδικότητας.
 • Προσεπικλήσεις προς ασφαλιστικές εταιρείες.
 • Δυνατότητα συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών.
 • Νομική συνδρομή (υποβολή υπομνημάτων, ενστάσεων, προσφυγών) από Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας,
 • Νομική συνδρομή για ΥΠΕΔΥΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ (υπομνήματα, ενστάσεις, προσφυγές σε διοικητικά δικαστήρια).
 • Νομική συνδρομή για ποινικά δικαστήρια κάθε βαθμίδας για παραβιάσεις από εκθέσεις πορίσματα που έχουν συνταχθεί από ελεγκτικά όργανα.
 • Νομική συνδρομή σε ΕΔΕ (υπομνήματα), κλήσεις προς απολογία.
 • Νομική συνδρομή ενώπιον Δ.Σ. Νοσοκομείων, ΥΠΕ, Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου.
 • Νομική συνδρομή για οποιοδήποτε ποινική δίκη (ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες, έκθεση σε κίνδυνο). Επίσης ψευδείς ιατρικές βεβαιώσεις, πλαστογραφίες, νοθεύσεις εγγράφων κλπ.
 • Αιτήσεις προς νοσοκομεία και εισαγγελικές αρχές, Αρχή Προστασίας Δεδομένων για λήψη εγγράφων.
 • Νομική συνδρομή για Συμβούλια Κρίσης ενώπιον Διοικητικών Εφετείων.
 • Υπαλληλικές προσφυγές.
 • Νομική συνδρομή για ClawBack και Rebate.
 • Νομική προσφυγή για συντάξεις.
 • Διοικητικά δικαστήρια (Διοικητικά Πρωτοδικεία, Διοικητικά Εφετεία, Συμβούλιο της Επικρατείας) για πειθαρχικά ΣΕΥΥΠ, ΥΠΕΔΥΦΚΑ, Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο.
 • Νομική συνδρομή σε Ελεγκτικό Συνέδριο για συντάξεις.
 • Νομική συνδρομή σε Ελεγκτικό Συνέδριο για τυχόν καταλογισμό από ευθύνη νοσοκομείου προς γιατρό.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

 • Έλεγχος φακέλου και εκτίμηση.
 • Οδηγίες για χειρισμό υπόθεσης.
 • Γνωμοδοτήσεις.